ماری که دو بز را در یک روستا خورده بود +عکس

مار پیتون غولپیکر

مجله مراحم؛ روستائیان مازیایی خشمگین مار پیتون غول پیکری را که دو بز روستا را بلعیده بود شکار کردند.

این مار غول پیکر ۱۶ فوت (۴.۸ متر ) طول داشته است.

یکی از بومیان منطقه ” آکوک جو کانگ ” گفت: ” این بزرگ ترین ماری است که تاکنون دیده ام. مار حریص به بزهای روستا حمله کرده است.

مار پس از خوردن بزها به حدی سنگین شده بود که نمی توانست حرکت کند به همین خاطر روستائیان خیلی راحت این حیوان را شکار کنند.

ماری غول پیکری که دو بز را بلعید

 مار بوا,مار پیتون,مار غولپیکر,مار بزرگ مار بوا,مار پیتون,مار غولپیکر,مار بزرگمار بوا,مار پیتون,مار غولپیکر,مار بزرگ

منبع: ایران انلاین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: