مار ماهی شیشه ای (عکس)

مار ماهی شیشه ای

مار ماهی شیشه ای که در عمق بیش از ۱۰۰ متر زندگی می کند و شب ها به سطح آب نزدیک تر می شود.

عکس مار ماهی شیشه ای

عکس مار ماهی شیشه ای, شفاف ترین مار جهان
عکس مار ماهی شیشه ای, شفاف ترین مار جهان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: