ماشین خارق العاده ۱۲ سیلندر ساخت سوییس +تصا‌یر

خودروی عجیب سوئیسی ۱۲ سیلندر +عکس

این خودرو توسط یک طراح مشهور سوئیسی ارائه شده و برای پیشرانه آن نیز از موتور ۱۲ سیلندر فراری با ۵۰۰ اسب بخار خروجی استفاده شده است. وزن خودرو حدود ۳۲۰۰ پوند است.

خودروی عجیب سوئیسی ۱۲ سیلندر +عکس

ماشین خارق العاده ۱۲ سیلندر سوئیسی, ماشین ۱۲ سیلندری, ماشین جدید, ماشین ساخت سوئیس

ماشین خارق العاده ۱۲ سیلندر سوئیسی, ماشین  ۱۲ سیلندری, ماشین جدید, ماشین ساخت سوییس
ماشین خارق العاده ۱۲ سیلندر سوئیسی, ماشین ۱۲ سیلندری, ماشین جدید, ماشین ساخت سوییس

ماشین خارق العاده ۱۳ سیلندر سوئیسی +تصا‌یر

ماشین خارق العاده ۱۲ سیلندر سوئیسی, ماشین  ۱۲ سیلندری, ماشین جدید, ماشین ساخت سوییس
ماشین خارق العاده ۱۲ سیلندر سوئیسی, ماشین ۱۲ سیلندری, ماشین جدید, ماشین ساخت سوییس

ماشین خارق العاده ۱۲ سیلندر سوئیسی, ماشین  ۱۲ سیلندری, ماشین جدید, ماشین ساخت سوییس
ماشین خارق العاده ۱۲ سیلندر سوئیسی, ماشین ۱۲ سیلندری, ماشین جدید, ماشین ساخت سوییس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: