مالزی و تایلند را آب برد! (تصاویر)

مجله مراحم: وقوع بارش های سیل آسا، موجب به راه افتادن سیل در مناطقی از کشورهای مالزی، اندونزی و تایلند شده و هزاران تن را وادار به ترک خانه های خود کرده است. سیل در مالزی و تایلند دست کم ۲۴کشته بر جای گذاشته است.

 

http://media.mehrnews.com/d/2015/01/03/4/741112.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/03/4/741116.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/03/4/741120.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/03/4/741118.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/03/4/741122.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/03/4/741117.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/03/4/741115.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/03/4/741113.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/03/4/741119.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/03/4/741125.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/03/4/741126.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/03/4/741124.jpghttp://media.mehrnews.com/d/2015/01/03/4/741127.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: