محافظت عجیب از فرزندان (عکس)

ماهی کاردینال جنس نر با نگه داشتن تخم ها در دهان خود اکسیژن کافی را به آنها می رساند و در برابر آسیب نیز محافظت می کند.

عکس: پدر عزیز لطفاً فرزندان را نخور!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: