ماه گرفتگی در خارج از منظومه شمسی+ تصویر

 رصدخانه های فضایی اشعه ایکس چاندرا مربوط به ناسا و نیوتون مربوط به آژانس فضایی اروپا XMM، جرمی را به عنوان سیاره توسط اشعه ایکس مشاهده کردند که مربوط به سیاره HD 189733b و ستاره اش در یک منظومه با فاصله ۶۳ سال نوری از زمین بود و در وضعیت خسوف قرار داشتند.

 

تصویر اشعه ایکس گرفته شده توسط چاندرا ، اطلاعات جدیدی در مورد خواص این سیاره و محیط زیست آن برای دانشمندان فراهم آورده است. خود سیاره در تصویر چاندرا به خوبی دیده نمی شود زیرا به نسبت ستاره اش، انتشار اشعه ایکس کمتری داشته است.

رصدخانه اشعه ایکس چاندرای ناسا که در ۲۳ ژوئیه سال ۱۹۹۹ به فضا پرتاب شده است، یک تلسکوپ است که به طور خاص، برای تشخیص اشعه ایکس از مناطق پر انرژی جهان مانند ستاره های منفجر شده، خوشه های کهکشان ها و مواد اطراف سیاه چاله ها، طراحی شده است.

منبع: قدس آنلاین

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: