مبارزه یک موش شجاع با مار! + تصاویر

شکار مارتصاویر زیر تلاش یک موش شجاع برای نجات موش دیگر را از آرواره های یک مار غول پیکر به نمایش می گذارد. (تصاویر بیشتر ادامه مطلب)
این موش با پریدن به روی سر مار و با تلاش برای بیرون کشیدن دوست خویش از دهان آن مار، سعی بر نجات آن می کند که در نهایت با شکست روبرو شده و موش دیگر توسط مار بلعیده می شود!

مبارزه یک موش شجاع با مار! (تصاویر)

مبارزه یک موش شجاع با مار! (تصاویر)

مبارزه یک موش شجاع با مار! (تصاویر)

مبارزه یک موش شجاع با مار! (تصاویر)

مبارزه یک موش شجاع با مار! (تصاویر)

مبارزه یک موش شجاع با مار! (تصاویر)

مبارزه یک موش شجاع با مار! (تصاویر)

مبارزه یک موش شجاع با مار! (تصاویر)

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: