متعجب شدن مردم از حرکت این مرد در مترو + تصاویر

متعجب شدن مردم از حرکت این مرد در مترو + تصاویر

ورزش کردن و حرکات ورزشی میتوان خستگی انسان را بگیرد ، مخصوصا امروزه شغل‌های بیشتری وجود دارد که درحالت سکون و یک جا نشستن انجام میشود و کلا اعضا بدن در حالت سکون و بی حرکت هستند.

در راه‌های طولانی و همینطور رفت و آمدهای طولانی یا رانندگی در مسیرهای طولانی میتواند بدن را کرخت و بی حس کند ، از این رو انجام حرکات ورزش و کششی میتواند کمک کند تا بدنمان را از حالت سستی و کسلی خارج کنیم.

اما در هنگام سوار شدن در وسیله نقلیه مثل اتوبوس و مترو مشاهده میکنیم که دکثر افراد با گوشی خود سرگرمند ، اما با کار این جوان میشود فهمید که به طور دیگری نیز میتوانیم وقتمان را بگذرانیم.

این پسر جوان در در وسط واگن مترو اقدام به حرکات یوگا و ورزشی کرده است و حرکات کششی انجام میدهد تا خستگی روزانه و کار را از بدنش بیرون کند.

متعجب شدن مردم از حرکت این مرد در مترو

این مرد جوانی در متروی یوستون لندن زمان محدودی را به انجام حرکات ورزشی پرداخت که باعث تعجب همگان شده بود . 

هرچند تعدادی از مسافران با خنده وی را همراهی میکردند و عده ای نیز تعجب کرده بودند و انتقاد میکردند ، اما با این حال پس از گذشتن مدتی اکثر مسافران از این کار پسر جوان خوششان آمد و از وی عکس گرفتندو به اشتراک گذاشتند.

در توضیح اضافه کنیم که در کشور عزیزمان ایران توصیه میشود هیچ وقت چنین حرکاتی راانجام ندهید چون اولا که اصلا فضای خالی برای این کار وجود ندارد ، چون شما همان دم و بازدم  راحت داشته باشید خیلی هنر کردید و در مرحله دوم همان که جا برای ایستادن پیدا کنید و خودتان را در مترو بچپانید خیلی کار شاقی کردید ودر واقع شعبده بازی کردید.

پس در متروی ایران شما فقط دنبال جا برای ایستادن باشید آن هم در روی کف مترو بلکه گاهی حس میکنید که روی هوا معلقید

حال از ما گفتن بود، چون این حرکات در واگن متروی خالی جواب میدهد نه مسافران میلیونی متروی ایران .

 

متعجب شدن مردم از حرکت یک مرد در مترو

 
متعجب شدن مردم از حرکت این مرد در مترو
متعجب شدن مردم از حرکت این مرد در مترو
 
 متعجب شدن مردم از حرکت این مرد در مترو
 

 حرکت ورزشی و کششی یک مرد در مترو

 متعجب شدن مردم از حرکت این مرد در مترو

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: