متلک به ابراهیم رئیسی ، قالیباف و محمود کریمی

متلک به ابراهیم رئیسی ، قالیباف و محمود کریمی توسط روزنامه قانون را مشاهده میکنید. ضمیمه طنز روزنامه قانون کنایه ای جالب به ابراهیم رئیسی، قالیباف و محمود کریمی زده است.

ابراهيم رئيسي: با کرامت با دختران و پسران و زنان و مردان برخورد ميکنيم
ولي در هر صورت برخورد ميکنيم

قدرداني محمود کريمي از محمدباقر قاليباف:
ميخوام به افتخارش پنج تا تير هوايي بزنم بريد کنار بهتون بر نخوره

قاليباف بعد از انصرافش باز هم به تلويزيون آمد!
صدا و سيما: ما فکر کرديم روحاني انصراف داده

ميرسليم: حيف نيست از عرصه انتخابات کنار بروم؟
من که سوال ميکنم ازت بزارم برم؟؟

متلک به ابراهیم رئیسی,ضمیمه طنز روزنامه قانون

متلک به ابراهیم رئیسی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: