متلک سایت رهبر انقلاب به دولت و مسئولین +عکس

متلک سایت رهبر انقلاب به دولت و مسئولین بسیار قابل تامل بود که روی سایت رسمی ایشان منتشر شد.

سایت رسمی رهبر انقلاب با انتشار طرحی کنایه امیز به دولت و مسئولین نوشت: هر جا مدیریت های ضعیف و بی حال ، ناامید ، غیر انقلابی و بی تحرک داشتیم کارها یا متوقف مانده است یا انحراف پیدا کرده است.

این طرح معنادار با عنوان: «پروژه ساختن ایران» روی سایت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب منتشر شد.

نام پروژه: ساخت ایران

کارفرما: مردم

پیمانکار: مسئولین

تاریخ پایان: وقتی تنبلی را کنار گذاشتیم…

متلک سایت رهبر انقلاب به دولت

پروژه ساختن ایران,متلک سایت رهبر انقلاب به دولت
طرح پروژه ساختن ایران

پروژه ساختن ایران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: