متن عاشقانه برای همسر

متن عاشقانه برای همسر

متن عاشقانه برای همسر

متن عاشقانه برای همسر

دوست داشتن را نمی‌توان پس انداز کرد
باید خرج کرد
از گفتنش نترسید
.
.
.
.

چیزی در سینه ام
به شکلی بدخیم تو را می‌خواهد
.
.
.
.
  همه ي وقت وقت خداحافظی
حسودی ام میشود به خدا
که تو را به او میسپارم
.
.
.
.

ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺷﺎﻋﺮ ﺷﻌﺮﻫﺎﯼ ﻣﻦ ﻧﮕﺮﺩ
ﺗﻤﺎﻡ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﻭ ﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮﺳﺖ
.
.
.
.

تاریخ تولدم
همان روزی هست که تو نگاهم کردی
.
.
.
.

تو خیس بارانی
اما من مانند اتاق زیر شیروانی پر از خاطره بارانم
.
.
.
.

تو که باشی معجزه اي در من رخ میدهد بنام آرامش
باش حتی همین قدر دور
.
.
.
.

دلم تنگ هست
اما هنوز تو در آن جا می شوي
چقدر ابعاد بودنت عجیب هست
.
.
.
.

فاصله ي ساقه تا شکوفه
فاصله ي خیال تو
با من
فریادی هست
که با مرگ خاموش میشود
.
.
.
.

ﺗﻮ ﺁﯾﺎ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﮐﺮﺩﯼ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﻋﺸﻖ ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ؟
ﺗﻮ ﺁﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﻘﺎﯾﻖ ﺑﻮﺩﻩ‌ﺍﯼ ﮔﺎﻫﯽ؟
ﻧﺸﺴﺘﯽ ﭘﺎﯼ ﺍﺷﮏ ﺷﻤﻊ ﮔﺮﯾﺎﻥ ﺗﺎ ﺳﺤﺮ ﯾﮏ ﺷﺐ؟
.
.
.
.

بى عشق هیچ فلسفه اى درجهان نبوداحساس در الهه ى ناز بنان نبودبى

شک اگر که خلق نمى شدگناه عشقدیگر خدا به فکرشب امتحان نبود
.
.
.
.

پستی و بلندی هایت را طی می‌کنم
تا به بحبوحه برسانمت
لحظه ي جنون تو
لحظه ي به رخ کشیدن قدرت من هست
.
.
.
.

قصه بگو تا من بخوابم
امشب قصه ي
آمدنت را می خواهم
.
.
.
.

اي کاش احساسی به اسم دلتنگی وجود نداشت که باعث بشه مزاحمت بشم
.
.
.
.

قهر تو آتیشه
لبخند تو آتش بس
.
.
.
.

همۀ ي آنهایی که مرا می شناسند
میدانند چه آدم حسودی هستم؛
و همۀ ي آنهایی که تو را می شناسند
لعنت به همۀ آنهایی که تو را می شناسند
.
.
.
.

عشق ؛زیباترین لذّتیست
که به وقت ارتکاب آن
خدا
برای بشر
ایستاده دست می‌زند
.
.
.
.

بعد از تو آنچه سمت چپ سینه من هست
دل نیست بلکه موزه درد معاصر هست
.
.
.
.

عزیز کرده ي شعرهایم
خواستم بگویم بی تو
نفس شعر بند آمد
من که دیگر جای خود دارم
.
.
.
.

دلتنگی یعنی
روبروی دریا ایستاده باشی و خاطره یک خیابان خفه ات کند

متن عاشقانه برای همسر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: