متن های آرامبخش و آموزنده

متن های آرامبخش و آموزنده را در این بخش از مجله مراحم برای شما آماده کرده ایم امیدواریم که از خواندن آنها لذت ببرید.

متن های آرامبخش و آموزنده

 

حاکم از دیوانه پرسید:
مجازات دزدی چیست؟
دیوانه گفت:
اگر دزد سرقت را شغل خود کرده باشد دست او قطع می شود؛
اما اگر بخاطر گرسنگی باشد باید دست حاکم قطع گردد !!!  

.
.

متن های آرامبخش و زیبا

.
.

نمكدان را كه پُر ميكني توجهي به ريختن نمك ها نداري…
اما زعفران را كه ميسابي به دانه دانه اش توجه ميكني..!!

حال آنكه بدون نمك هيچ غذايي خوشمزه نيس

ولي بدون زعفران ماهها و سالها ميتوان آشپزي كرد و غذا خورد!

مراقب نمك هاي زندگيتان باشيد..! ساده و بي ريا و هميشه دٓمـِـ دست..!

که اگر نباشند واي بر سفره زندگي!!

.
.

متن های آرامبخش و زیبا

.
.

درون ادمها را
در زمان عصبانيت بشناسيد
حرفهايي كه
ادمها در زمان عصبانيت
به شما ميزنند
واقعي ترين نظر انها
در مورد شماست

دكترالهي قمشه اي

.
.

متن های آرامبخش و زیبا

.
.

نادانى مى‌خواست به الاغى سخن گفتن بياموزد،
گفتار را به الاغ تلقين مى كرد و به خيال خود مى‌خواست سخن گفتن را به الاغ ياد بدهد.
حكيمى او را ديد و به او گفت:
اى احمق ! بيهوده كوشش نكن، تا سرزنشگران تو را مورد سرزنش قرار نداده‌اند اين خيال باطل را از سرت بيرون كن،
زيرا الاغ از تو سخن نمى آموزد،
ولى تو مى توانى خاموشى را از الاغ و ساير چارپايان بياموزى.

.
.

متن های آرامبخش و زیبا

.
.

مهم نیست چه چیز به یک زن بدهی، هر چه بدهی آنرا بهتر می‌سازد:
نطفه‌ای به او بده فرزندی به تو خواهد بخشید!
خانه‌ای به او بده، از آن کاشانه‌ای خواهد ساخت!
لبخندی به او بده، قلبش را به تو خواهد بخشید.
زن آنچه را به او بدهند تکثیر می‌کند. و پژواک می‌بخشد.
پس اگر به او یک زندگیِ جهنمی بدهی، تعجب نکن که از آن جهنمي بزرگتر برايت بسازد!

.
.

متن های آرامبخش و زیبا

.
.

ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮔﻔﺖ؛
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ
ﺑﺨﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻧﻔﺘﯽ ﺳﺎﺧﺖ…!
ﻫﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﺮ ﺯﺩ ﻭ ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ،
ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﻧﻔﺘﺶ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻮﺩ!
ﻭ ﺳﺮﻣﺎﯼ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ
ﺑﻨﺪ ﺑﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻟﺮﺯﻩ ﺩﺭ ﺁﻭﺭﺩ…
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺳﺮ ﺯﺩ…
ﺳﺮ ﺯﺩ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺟﻠﻮﯼ ﺭﺍﻫﺶ
ﺭﺍ ﭼﯿﺰﯼ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ…
ﮐﻪ ﺩﻭﺩﻩ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯾﺶ ﺭﺍ
ﺭﺍ ﺳﯿﺎﻩ ﮐﻨﺪ…
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﺷﺪ،
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ ﻣﻬﺮﯼ ﻣﺮﺩﻡ،
ﺑﺨﺎﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﻤﺎﻥ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻧﺸﻮﺩ…
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻮﺍﺳﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯼ ﮐﻨﺎﺭﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ…
ﺗﺎ ﺟﻠﻮﯼ ﺭﺍﻩ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ
ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯿﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺳﯿﺎﻩ ﻧﮑﻨﺪ…
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﺮﺳﯿﺪ…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: