متن های تاثیرگذار و قشنگ

متن های تاثیرگذار و آموزنده را در این بخش از مجله مراحم مشاهده کنید.

متن های تاثیرگذار و قشنگ

 

دنياى عجيبيه
اونى كه فقيره کیلومترها راه ميره
تا غذا گيرش بياد
اونى كه ثروتمنده کیلومترها راه ميره
تا غذاش هضم بشه

متن های تاثیرگذار,خوردن زباله

متن های تاثیرگذار و آموزنده

 

ﻫﻴﭽﻮﻗﺖ ﻓﮑﺮ ﻧﮑﻦ ﭼﻮﻥ ﺧﻮﺷﮕﻠﺘﺮﻱ ﻳﺎ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﻩ ﻳﺎ ﻗﺪﺕ ﺑﻠﻨﺪﻩ  ﺍﺯ ﺑﻘﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮﻱ …
ﻣﻌﻴﺎﺭِ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﭼﻴﺰﻳﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﺯﺣﻤﺖ ﮐﺸﻴﺪﻩ ﺑﺎﺷﻲ …
ﻧﻪ ﭼﻴﺰﻱ ﮐﻪ ﻣﻔﺖ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﺖ ﺍﻭﻣﺪﻩ …
ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺍﺭﻥ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺩﻡ …

متن های تاثیرگذار

متن های تاثیرگذار و آموزنده

 

فقر فقط گرسنه ماندن و ناتوانی مالی نیست
وقتی که راه حل مشکلاتت را نتوانستی پیدا کنی آنوقت فقیری…

کتاب فروش و فال فروش,متن های تاثیرگذار

متن های تاثیرگذار و آموزنده

 

جسارت معادلات را تغییر میدهد

متن های تاثیرگذار,شیر و گاو

متن های تاثیرگذار و آموزنده

 

مادربزرگ هميشه مي گفت درد يك جا نمي ماند ، كليه مي زند به كمر ، كمر مي زند به پا ، پا مي زند به قلب ،
مي گفت درد هي توي تنت تقسيم مي شود.
اما درد روح ، قُلمبه مي شود يك جا امانت را مي برد ، هركسي هم كه از راه برسد و بپرسد چه مرگت است ؟
فقط مي شود دستت را روي زانو و كمرت بگذاري و ناله كني كه تير مي كشد.
درد روح را نمي شود نشان كسي داد.
پس  دل کسی را آزار ندهید که زخمش را نه میشود به کسی نشان داد نه میشود برایش درمانی پیدا کرد..

متن های تاثیرگذار

متن های تاثیرگذار و آموزنده

 

دختر کوچولو و پدرش از روی پلی می گذشتن. پدره یه جورایی می ترسید،
واسه همین به دخترش گفت: «عزیزم، لطفا دست منو بگیر تا نیوفتی توی رودخونه.»
دختر کوچیک گفت:«نه بابا، تو دستِ منو بگیر..»
پدر که گیج شده بود با تعجب پرسید: چه فرقی می کنه؟!
دخترک جواب داد: «اگه من دستت را بگیرم و اتفاقی واسه ام بیوفته، امکانش هست که
من دستت را ول کنم. اما اگه تو دست منو بگیری، من، با اطمینان، می دونم هر اتفاقی
هم که بیفته، هیچ وقت دست منو ول نمی کنی.»
در هر رابطه ی دوستی، ماهیت اعتماد به قید و بندهاش نیست، به عهد و پیمان هاش هست.
پس دست کسی روُ که دوست داری بگیر، به جای این که توقع داشته باشی اون دست تو رُو بگیره

دختر بابا,متن های تاثیرگذار

متن های تاثیرگذار و آموزنده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: