متن های عبرت انگیز همراه با عکس

متن های عبرت انگیز همراه با عکس را در این بخش از مجله مراحم برای شما اماده کرده ایم امیدواریم که از آنها لذت ببرید.

متن های عبرت انگیز همراه با عکس

 

پیشِ مردم کج مکن گردن
که حیرانت کنند

آبرویت برده و بدتر
پریشانت کنند

سفره دل باز کن
درحال وهنگام سجود

پیشِ ” الله” کن گدایی
تاکه “سلطانت” کند…

متن های عبرت انگیز همراه با عکس

دلنوشته و متن های زیبا
متن های عبرت انگیز همراه با عکس همراه با عکس

 

وقتی میخواهی
به گنجشکی غذا دهی
دستت را که دراز میکنی
فرار میکند چرا که میداند
آزادی مهم تر از غذا است

?برتولت برشت

متن های عبرت انگیز همراه با عکس

متن های قشنگ همراه با عکس زیبا

متن های عبرت انگیز همراه با عکس همراه با عکس

 

یه چیزایی تو زندگیمون اسانس دارن.
یعنی چون خود واقعیشون
در دسترس نیست ،
مجبور میشیم از اسانسشون
استفاده کنیم.
مث آب پرتقالهایی که نیمی آب و باقی اسانسن.
اما ما گاهی چون فصل پرتقال نیست، به اسانسشون رضایت میدیم!

اما یادمون باشه:

یه چیزایی رو اگر واقعیشو پیدا نکردید، لطفا به اسانسش رضایت ندید.
عشق اگر واقعیش نصیبتون نشد، اسانسش خطرناکه.
رفاقت اگر واقعیش نصیبتون نشد، اسانسش مضره.
یه چیزایی کمیابه و واسه همین خیلی گرونه.
بنابراین خیلی زود فِیک و اسانسش بیرون میاد.
عشقی که ارزون بدست میاد،
عشق نیست ، اسانس عشقه
لطفا استفاده نکنید…

 

متن های عبرت انگیز همراه با عکس همراه با عکس

 

به آدمها انقدری تکیه کنید که فقط خستگیتان رفع شود
نه آنقدری که اگر جا خالی دادند برای همیشه زمین بیوفتید…

متن های عبرت انگیز همراه با عکس

متن های تامل انگیز همراه با عکس

متن های عبرت انگیز همراه با عکس همراه با عکس

 

یکی تکلیف من را با این مردم
روشن کند این ها تنها در دو
حالت تو را دوست دارند
یا باید کسی باشی که نیستی
یا باید بمیری و زیر خاک بروی

متن های عبرت انگیز همراه با عکس

 

متن های عبرت انگیز همراه با عکس همراه با عکس

 

ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺩﻭﺩﺳﺘﻪ ﺍﻧﺪ:
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ
ﻣﺎﻝ ﻣﺮﺩﻡ ﺧﻮﺭ!
ﯾﺎ ﺑﯽ ﭘﻮﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ
ﮔﺪﺍﮔﺸﻨﻪ!

ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ
ﺧﺮﺣﻤﺎﻝ!
ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ ﺗﻨﺒﻞ!
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺳﺮﺳﺨﺖ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ
ﮐﻠﻪ ﺧﺮ!
ﯾﺎ ﺑﯿﺨﯿﺎﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ
ﻣﯿﮕﯿﻢ ﻣﺸﻨﮓ!
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻫﻮﺷﯿﺎﺭﺗﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ
ﭘﺮﺍﻓﺎﺩﻩ!
ﯾﺎ ﺳﺎﺩﻩ ﺗﺮﻥ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ
ﻫﺎﻟﻮ!
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ
ﻭﻟﺨﺮﺝ!
ﯾﺎ ﺍﻫﻞ ﺣﺴﺎﺏ ﻭ ﮐﺘﺎﺑﻦ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ
ﺧﺴﯿﺲ!
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻥ ﮐﻪ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ
ﮔُﻨﺪﻩ ﺑَﮏ!
ﯾﺎ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ
ﻓﺴﻘﻠﯽ!
ﯾﺎ ﺍﺯ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡدﺍﺭﺗﺮﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ
ﺑﻮﻗﻠﻤﻮﻥ ﺻﻔﺖ!
ﯾﺎ ﺭﻭ ﺭﺍﺳﺖ ﺗﺮﻥ ﺑﻬﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﯿﻢ ﺍﺣﻤﻖ!

ﮐﻼ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﻣﺎ ﻫﺴﺘﻴﻢ؛ ﻧﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ!!!
ﻭﺍﯼ ﺑﺮ ﻣﺎ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺧﻮﺍﻫﯽ ﻭ ﻗﻀﺎﻭﺕ…

? فروغ فرخزاد

 

متن های عبرت انگیز همراه با عکس همراه با عکس

 

باباتو می شناختم،
قدیما با آفتابه عرق میخورد!
ولی حالا “ضای” ولضالین نمازشو،
قد اتوبان قم میکشه…!

رئیس(۲۰۰۶)

متن های عبرت انگیز همراه با عکس

 

متن های عبرت انگیز همراه با عکس همراه با عکس

 

از مادرتون…

به خاطر غذایی که واستون

درست میکنه تشکر کنین

بعضیا غذایی ندارن

بعضیام مادری

متن های عبرت انگیز همراه با عکس

 

متن های عبرت انگیز همراه با عکس همراه با عکس

 

زیباترین قسم سهراب سـپهری:

به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم میگذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند..
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود،جامه اندوه مـپوشان هرگز…!!
زندگی ذره کاهیست،
که کوهش کردیم،
زندگی نام نکویی ست،
که خارش کردیم،
زندگی نیست بجز نم نم باران بهار،
زندگی نیست بجز دیدن یار
زندگی نیست بجز عشق،
بجز حرف محبت به کسی،
ورنه هر خار و خسی،
زندگی کرده بسی،
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد، دوسه تاکوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد.
ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم…

loading...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: