متن های غم انگیز و آموزنده

متن های غم انگیز و آموزنده 

سهم آنها از ثروت معدن ایران ، زجر بود، اشک بود، درد بود ، مرگ بود…

متن های غم انگیز,معدنچیان

متن های غم انگیز و آموزنده

مجله مراحم

سخت ترین لحظه دنیا:
  انتظار برای بیرون کشیدن جنازه فرزندیست که
  یک عمر ته چاه کار کرد و همان جا هم مُرد…

متن های غم انگیز,معدنچیان

متن های غم انگیز و آموزنده

مجله مراحم

متن های غم انگیز و آموزنده 

???
يك معادله يك مجهولي
مثل آبِ خوردن حل ميشود
فقط كافيست چند ثانيه وقت خرجش كني
اما امان از معادلاتي كه تعداد مجهولهايش زياد شود
هي كنار هم قرارشان ميدهي و نميشود كه نميشود
دمار از روزگارت در مي آورد
با ثانيه حل نميشود
گاهي ساعتها
گاهي ماهها
و حتي سالها وقت ميبرد
تنها راه حل اين معادلات،پاك كردن صورت مساله است
آدمهاي مجهول زندگيتان را حل نكنيد،حذف كنيد
وقتتان را ميگيرند…زياد زمان نداريد

مجله مراحم

متن های غم انگیز و آموزنده 

چه فرقی میکند
مرد باشی یا زن ؛
حریمت حرمت دارد !
هرکسی‌که از آمد محرم نیست …
صبر کن ،
تا آدمت را پیدا کنی
آدمی از جنس خودت !
آدمی که ؛
حرمت سرش شود …
خودت را مدیون خودت نکن ،
مدیون قلبت ، نگاهت ، دستانت ، !
گاهی باید تنهایی را ترجیح داد
گاهی حتی باید منتظر بود ،
 حرمت حریمت را نگه دار ..

مجله مراحم

متن های غم انگیز و آموزنده 

ﯾﻪ ﺳﮓ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ :
  ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡِ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺪﻩ , ﻧﺎﺯﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ, ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻩ ,  ﺣﺘﻤﺎّ ﺧﺪﺍﺳﺖ !
  ﯾﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ :
  ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡِ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺪﻩ , ﻧﺎﺯﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ, ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻩ ,
  ﺣﺘﻤﺎّ ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻢ !
  ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﺻﻔﺘﯽ …

مجله مراحم

متن های غم انگیز و آموزنده

 

در عجبم، برهنگی زنان عریان را دیدیم و فریاد کشیدیم
اما
پاهای برهنه نیازمندان شهرمان را دیدیم و سکوت کردیم،
شاید هنوز راه درازی در پیش داریم تا بفهمیم که گناه برهنگان را به پای خودشان خواهند نوشت
اما گناه پاهای برهنه را به پای ما

مجله مراحم

متن های غم انگیز و آموزنده

 

تصادف هم كه ميكني
مقصر باشي يا نباشي
بايد افســر بياد…
كروكي بكشه….
صحنه ي تصادف رو تحليل كنه…
شرايطِ جسميه راننده هارو ارزيابي كنه…
خسارت بدي…
خسارت بگيري…
حالا تو حساب كن كه دلی رو بشكوني…
به همين راحتي…؟ بزني و بري…؟ بي خسارت…؟ بي دغدغه…؟
خدا اون بالاست ?
جوری جریمه میکنه که سالهای سال باید جریمه پرداخت کنی
و نمیدونی بهای کدوم خلافیته…

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: