متن های غم انگیز و آموزنده

متن های غم انگیز و آموزنده 

سهم آنها از ثروت معدن ایران ، زجر بود، اشک بود، درد بود ، مرگ بود…

متن های غم انگیز,معدنچیان

متن های غم انگیز و آموزنده

مجله مراحم

سخت ترین لحظه دنیا:
  انتظار برای بیرون کشیدن جنازه فرزندیست که
  یک عمر ته چاه کار کرد و همان جا هم مُرد…

متن های غم انگیز,معدنچیان

متن های غم انگیز و آموزنده

مجله مراحم

متن های غم انگیز و آموزنده 

???
یک معادله یک مجهولی
مثل آبِ خوردن حل میشود
فقط کافیست چند ثانیه وقت خرجش کنی
اما امان از معادلاتی که تعداد مجهولهایش زیاد شود
هی کنار هم قرارشان میدهی و نمیشود که نمیشود
دمار از روزگارت در می آورد
با ثانیه حل نمیشود
گاهی ساعتها
گاهی ماهها
و حتی سالها وقت میبرد
تنها راه حل این معادلات،پاک کردن صورت مساله است
آدمهای مجهول زندگیتان را حل نکنید،حذف کنید
وقتتان را میگیرند…زیاد زمان ندارید

مجله مراحم

متن های غم انگیز و آموزنده 

چه فرقی میکند
مرد باشی یا زن ؛
حریمت حرمت دارد !
هرکسی‌که از آمد محرم نیست …
صبر کن ،
تا آدمت را پیدا کنی
آدمی از جنس خودت !
آدمی که ؛
حرمت سرش شود …
خودت را مدیون خودت نکن ،
مدیون قلبت ، نگاهت ، دستانت ، !
گاهی باید تنهایی را ترجیح داد
گاهی حتی باید منتظر بود ،
 حرمت حریمت را نگه دار ..

مجله مراحم

متن های غم انگیز و آموزنده 

ﯾﻪ ﺳﮓ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ :
  ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡِ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺪﻩ , ﻧﺎﺯﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ, ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻩ ,  ﺣﺘﻤﺎّ ﺧﺪﺍﺳﺖ !
  ﯾﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ :
  ﺍﯾﻦ ﺁﺩﻡِ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻏﺬﺍ ﻣﯿﺪﻩ , ﻧﺎﺯﻡ ﻣﯿﮑﻨﻪ, ﺩﻭﺳﺘﻢ ﺩﺍﺭﻩ ,
  ﺣﺘﻤﺎّ ﻣﻦ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﻢ !
  ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﮔﺮﺑﻪ ﺻﻔﺘﯽ …

مجله مراحم

متن های غم انگیز و آموزنده

 

در عجبم، برهنگی زنان عریان را دیدیم و فریاد کشیدیم
اما
پاهای برهنه نیازمندان شهرمان را دیدیم و سکوت کردیم،
شاید هنوز راه درازی در پیش داریم تا بفهمیم که گناه برهنگان را به پای خودشان خواهند نوشت
اما گناه پاهای برهنه را به پای ما

مجله مراحم

متن های غم انگیز و آموزنده

 

تصادف هم که میکنی
مقصر باشی یا نباشی
باید افســر بیاد…
کروکی بکشه….
صحنه ی تصادف رو تحلیل کنه…
شرایطِ جسمیه راننده هارو ارزیابی کنه…
خسارت بدی…
خسارت بگیری…
حالا تو حساب کن که دلی رو بشکونی…
به همین راحتی…؟ بزنی و بری…؟ بی خسارت…؟ بی دغدغه…؟
خدا اون بالاست ?
جوری جریمه میکنه که سالهای سال باید جریمه پرداخت کنی
و نمیدونی بهای کدوم خلافیته…

loading...

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: