متولد شدن نوزادی با دوصورت + تصاویر

متولد شدن نوزادی با دوصورت + تصاویر

تولد نوزادی با دو صورت در استرالیا

تولد نوزاددو صورته در استرالیا

مجله مراحم : مادر استرالیایی با فرا رسیدن روز مادر هدیه وحشتناکی دریافت نمود. دختر دو صورته اش همه را حیرت زده نمود. روز پنج شنبه خانم رنی یانگ ساکن شهر ترگر واقع در غرب سیدنی در بیمارستان بلک تاون سیدنی بوسیله سزارین فرزند نادر به دنیا اورد. دختر او شش روز زودتر از موعد مقرر به دنیا امدند.

تولد نوزادی با دو صورت در استرالیا , متولد شدن نوزادی با دوصورت , نوزادی با دوصورت , دختر دو صورته
تولد نوزادی با دو صورت در استرالیا , متولد شدن نوزادی با دوصورت , نوزادی با دوصورت , دختر دو صورته
تولد نوزادی با دو صورت در استرالیا , متولد شدن نوزادی با دوصورت , نوزادی با دوصورت , دختر دو صورته
تولد نوزادی با دو صورت در استرالیا , متولد شدن نوزادی با دوصورت , نوزادی با دوصورت , دختر دو صورته

 

این نوزاد که دختر می باشد دارای صورت و مغز جدا می باشد اما سایر اندامهای بدن یکی است. به گفته خانم رنی و شوهرش سیمون هووی انها در انتظار تولد فرزندان دو قلو بودند. خانم تصور می نمود که دو دختر دوقلوی سالم به دنیا خواهد اورد. اما فرزند دو صورته او حتی پزشکان را نیز به حیرت انداخته است.
 
تولد نوزادی با دو صورت در استرالیا , متولد شدن نوزادی با دوصورت , نوزادی با دوصورت , دختر دو صورته
تولد نوزادی با دو صورت در استرالیا , متولد شدن نوزادی با دوصورت , نوزادی با دوصورت , دختر دو صورته
تولد نوزادی با دو صورت در استرالیا , متولد شدن نوزادی با دوصورت , نوزادی با دوصورت , دختر دو صورته
تولد نوزادی با دو صورت در استرالیا , متولد شدن نوزادی با دوصورت , نوزادی با دوصورت , دختر دو صورته

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: