مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت…

مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت

 

 http://img.morahem.com/wp-content/uploads/2016/09/nilu.jpg

انواع شعر

 

اشعار مریم آرام

مثل آن مرداب غمگینی که نیلوفر نداشت
حال من بد بود اما هیچ کس باور نداشت!

خوب می دانم که “تنهایی” مرا دق می دهد
عشق هم در چنته اش چیزی از این بهتر نداشت!

آنقدر ترسیدم از بی رحمی پاییز که
ترس من را روز پایانی شهریور نداشت!

زندگی ظرف بلوری بود کنج خانه ام
ناگهان افتاااد از چشمم، ولی مو برنداشت!

حال من، حال گل سرخی ست در چنگ مغول
هیچ کس حالی شبیه من به جز “قیصر”نداشت!

مریم آرام

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: