مجازات عجیب زن جوان بخاطر تخلف رانندگی + تصاویر

مجازات عجیب زن جوان بخاطر تخلف رانندگی و جریمه زن جوان بخاطر تخلف در رانندگی را در مجله مراحم بخوانید.

مجازات عجیب زن جوان بخاطر تخلف رانندگی

پلیس راهنمایی و رانندگی چین عجیب ترین جریمه دنیا
را نسبت به یک زن چینی انجام داده و باعث شگفتی اکثرا کاربران شده است.

یک زن چینی در هنگام رانندگی قوانین رانندگی را رعایت
نکرده و توسط پلیس به شدت جریمه شده است.
این به دلیل نبستن کمربند ایمنی خودروی خود و به همین دلیل
توسط پلیس دستگیر و به دیوار چسبانده شده و با نوارهای پهن در حالت ایستاده به دیوار بسته شده است.

مجازات عجیب زن جوان بخاطر تخلف رانندگی

مجازات عجیب زن جوان بخاطر تخلف رانندگی

قوانین راهنمایی و رانندگی در چین و رعایت این قوانین و
تخلف نکردن رانندگان به شدت از طدف پلیس تعقیب می شود
و با خاطیان بطور جدی برخورد می شود.

زن چینی برای نبستن کمربند به شدن مجازات شده و به دیوار اتاقش چسبانده شده تا به بستن کمربند عادت کند.

در این کشور با متخلفان و کسانی که قوانین رانندگی را رعایت نکند مجازات و جریمه های سنگینی در نظر میگیرد.

تنبیه عجیب و غریب زن متخلف در رانندگی

مجازات عجیب زن جوان بخاطر تخلف رانندگی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: