محل تولد فرزند فریبا نادری

محل تولد فرزند فریبا نادری

فریبا نادری برای بدنیا آوردن فرزندش به کدام کشور سفر کرده است؟!

حضور فریبا نادری در کانادا

به تازگی مشاهده می‌شود که چهره‌های هنری برای تولد فرزندشان به خارج از کشور می‌روند

تا فرزندانشان در کشور دیگری به دنیا بیایند و از این طریق به طور خودکار اقامت آن کشور را به دست آورند.

محل تولد فرزند فریبا نادری

در تازه‌ترین مورد از این موج به نظر می‌رسد فریبا نادری نیز که ماه‌های آخر بارداری را سپری می‌کند

به کانادا رفته تا فرزند خود را در این کشور به دنیا بیاورد.

روناک یونسی و مهناز افشار و … از جمله افرادی بودند که در خارج از ایران فرزند خود را بدنیا آوردند.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: