عکس: محمدعلی شاه قاجار و همسرش در تبعید

محمدعلی شاه قاجار و همسرش ملکه جهان در اودسای روسیه به هنگام تبعید.
 
عکس: محمدعلی شاه قاجار و همسرش در تبعید

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: