محمد اصفهانی در مراسم استقبال از امام خمینی

آیا میدانستید در تاریخ ۱۲ بهمن سال ۱۳۵۷ در مراسم استقبال از امام خمینی در بهشت زهرا وقتی که قرآن قرائت شد قاری

قرآن محمد اصفهانی خواننده امروز کشورمان بود؟!

استقبال از امام خمینی - محمد اصفهانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: