آخوندی که در سخنرانی‌های ترامپ حضور دارد کیست؟

 

حضور آخوند ایرانی پشت سر ترامپ در یک سخنرانی
آخوند آمریکایی, محمد الحاج حسن, آخوند سخنرانی ترامپ, آخوند لبنانی

اخوندی که در سخنرانی ترامپ حضور دارد

محمد الحاج حسن

۱.فردی که با لباس روحانیون شیعه پشت سر ترامپایستاده “محمد الحاج حسن” نام دارد و لبنانی است!

۲.وی از مخالفان حزب الله لبنان و خط مقاومت است و گرایش شدیدی به جریان ۱۴مارس لبنان دارد تا جایی که این جریان وابسته به عربستان، سخنان او را در برابر حزب الله، در سایت خود منتشر می کند!

۳.محمد الحاج با حضور در برنامه تبلیغاتی دونالد ترامپدر شهر دیترویت میشیگان، از این کاندید جمهوری خواه حمایت کرد!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: