بعضیا هم اینجوری درس میخونند +تصاویر

مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان

روستای انور آباد از دهستان ایرافشان و از بخش مرزی اشار است.بیش از ۳۰ خانواده در این روستا ساکن هستند و حدود چهل دانش آموز در پایه اول و دوم ابتدایی مشغول به تحصیلند و دلیل آن این است که تنها دو سال است که معلم به روستا میرود. 
 
اهالی روستا ،کپری که قبلا به عنوان انبار استفاده میشده را تبدیل به مدرسه کرده اند . شوق آموختن برای این بچه ها سختیهای تحصیل در این انبار کپری روستا را ساده میکند.
 

کمبود امکانات مدارس روستایی

 

مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان 

 
 
مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان
 

مدارس روستا های سیستان و بلوچستان

 
مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان
 
مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان
 
مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان
 
مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان
 
مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان
 
مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان
 

مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان 

 
 
مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان
 
مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان
 
مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: