مدرسه ای فقط با سه دانش آموز دختر + تصاویر

مدرسه ای فقط با سه دانش آموز دختر

مجله مراحم؛ فاطمه و آیناز محمدی و فاطمه مهدی پور سه دانش آموز مدرسه شهید نجفی ییلاق اسب سرای شهرستان تالش اولین روز از سال تحصیلی به مدرسه رفتند و با کمک معلم شان کرامت باکرم کلاس درس را تمیز و آماده تحصیل کردند.
 

مدرسه شهید نجفی ییلاق اسب سرا ۱۴ دانش آموز در پنج مقطع تحصیلی دارد که اکثر دانش آموزانش به علت کوچ از مناطق بالاتر در طی هفته های اول به جمع دیگر دانش آموزان اضافه می شوند. معلم این مدرسه هر روز فاصله ۳۰ کیلومتری مسیر ناهموار و نامساعد این روستا را به مدت ۲ ساعت با موتور طی می کند تا به دانش آموزان علم و دانش بیاموزد.

مدرسه ای با سه دانش آموز در تالش

مدرسه شهید نجفی ییلاق اسب سرای شهرستان تالش

 مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر, مدرسه شهید نجفی ییلاق اسب سرای,مدرسه روستایی, دانش اموزان روستایی
مدرسه ای فقط با ۳ دانش آموز دختر, مدرسه شهید نجفی ییلاق اسب سرای,مدرسه روستایی, دانش اموزان روستایی

مدرسه ای فقط با ۳ دانش آموز دختر
 مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر
مدرسه ای فقط با ۳ دانش آموز دختر
 مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر
مدرسه ای فقط با ۳ دانش آموز دختر
مدرسه
مدرسه ای فقط با ۳ دانش آموز دختر
مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر

 مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر
مدرسه ای فقط با ۳ دانش آموز دختر
 مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر

 مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر

 مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر

مدرسه ای فقط با 3 دانش آموز دختر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: