مدرسه خیرساز در پردیس به کام آموزش و پرورش + تصاویر

 

مدرسه خیرساز به کام آموزش و پرورش

مدرسه خیرساز در پردیس به کام آموزش و پرورش, مدرسه خیرساز در پردیس
مدرسه خیرساز در پردیس به کام آموزش و پرورش, مدرسه خیرساز در پردیس
مدرسه خیرساز در پردیس به کام آموزش و پرورش, مدرسه خیرساز در پردیس
مدرسه خیرساز در پردیس به کام آموزش و پرورش, مدرسه خیرساز در پردیس
مدرسه خیرساز در پردیس به کام آموزش و پرورش, مدرسه خیرساز در پردیس
مدرسه خیرساز در پردیس به کام آموزش و پرورش, مدرسه خیرساز در پردیس

 مدرسه خیرسازامیر علاقبند به کام آموزش و پرورش

مجله مراحم : اداره آموزش و پرورش پردیس با آغاز سال تحصیلی جدید در اقدامی نادر، مدرسه خیرساز امیر علاقبند را به اداره آموزش و پرورش تبدیل کرد و اداره سابق را در اختیار دانش آموزان قرار داد.

 سال گذشته این مدرسه با اعتبار سه میلیارد تومان از بخش دولتی و مشارکت خیرین ساخته شده است.

داریوش ورناصری افزود: یک میلیارد تومان را خیر داده است و دو میلیارد از محل اعتبار دولتی تامین شده است.

وی تصریح کرد: سال گذشته این مدرسه تحویل آموزش و پرورش داده شد و چون بخشی از هزینه آن را خیر تامین کرده بود مدرسه به نام خیر نامگذاری شد.

ورناصری بیان کرد: اداره آموزش و پرورش پردیس با آغاز سال تحصیلی فضایی که در آن مستقر بود را به مدرسه اختصاص داد و خود در مدرسه امیر علاقبند مستقر شده و آن را به اداره تبدیل کرد.

وی تاکید کرد: اداره آموزش و پرورش پردیس نباید این اقدام را انجام می داد و مکاتباتی انجام داده ایم تا دوباره دانش آموزان در آموزشگاه علاقبند به ادامه تحصیل مشغول شوند.

مدیرکل نوسازی استان تهران ادامه داد: توصیه بسیاری از مقامات کشوری بر این است که آموزش و پرورش نباید کاربری مدارس خیرساز را تغییر دهد.
وی خاطر نشان کرد: قطعا دانش آموزان به مدرسه خیرساز علاقبند باز می گردند اما این جابه جایی کمی زمان می برد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: