مدل تبلیغاتی شدن الکیا عبدالرزاقی و همسرش

مدل تبلیغاتی شدن الکیا عبدالرزاقی و همسرش

عکس های تبلیغاتی الیکا عبدالرزاقی و همسرش برای برند آلتون

الیکا عبدالرزاقی و همسرش (امین زندگانی) که مدتی است به عنوان مدل تبلیغاتی شرکت لوازم خانگی (آلتون) فعالیت می کنند ، تصاویر جدید را در همین رابطه منتشر کردند.

مدل تبلیغاتی شدن الکیا عبدالرزاقی و همسرش
مدل تبلیغاتی شدن الکیا عبدالرزاقی و همسرش

 

مدل تبلیغاتی شدن الکیا عبدالرزاقی و همسرش
مدل تبلیغاتی شدن الکیا عبدالرزاقی و همسرش
مدل تبلیغاتی شدن الکیا عبدالرزاقی و همسرش
مدل تبلیغاتی شدن الکیا عبدالرزاقی و همسرش
مدل تبلیغاتی شدن الکیا عبدالرزاقی و همسرش
مدل تبلیغاتی شدن الکیا عبدالرزاقی و همسرش
مدل تبلیغاتی شدن الکیا عبدالرزاقی و همسرش
مدل تبلیغاتی شدن الکیا عبدالرزاقی و همسرش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: