مد شدن اجاره شوهر در میان دختران

مد شدن اجاره شوهر در میان دختران این روزها در بین کشورهای شرق آسیا رونق فراوانی یافته است.

اقدام بعضی از دختران برای گذران زندگی و معیشت خود باورنکردنی و غیر قابل باور است.

بعضی از دختران به دلیل پیدا نکردن شغل و نداشتن درآمد و مخارج مجبور به مهاجرت میشوند و همین دوری و فشار خانواده ها به ازدواج باعث میشود تا اقدام به اجاره شوهر کنند.
در کشور چین به دلیل تراکم جمعیت و کاهش جمعیت پسران امار ازدواج به شدت کاهش یافته است در این کشور تعداد پسران نسبت به دختران بسیار کم است و همین امر باعث شده است که پدیده ای به نام “اجاره شوهر” در این کشور شکل بگیرد و این کاسبی رونق فراوانی داشته باشد.
به دلیل پر جمعیت بودن کشور چین و کم بودن شرایط شغلی ،بیشتر دختران چینی مجبور به مهاجرت به جاهای دور هستند و باید از خانواده خود دور باشند .
همین امر باعث میشود تا این دختران به دلیل تتهایی و دوری و همچنین فشار خانواده ها برای ازدواج،دست به این کار عجیب بزنند و برای خود شوهر کرایه کنند.

پدیده اجاره شوهر در میان دختران

مد شدن اجاره شوهر,شوهر اجاره ای

پدیده  شوهر اجاره ای

مد شدن اجاره شوهر در میان دختران 

این دختران یک پسر را به عنوان شوهر برای مدتی معلوم اجاره کرده و وقتی میخواهند به دیدن خانواده خود بروند ،شوهر اجاره ای را نیز همراه خود میبرند و با نشان دادن وی به خانواده میگویند که ازدواج کرده اند.
در همین راستا سایت های مختلفی نیز برای کمک به دختران چینی افتتاح و سازمان دهی شده تا آنها در پیدا کردن شوهر اجاره ای کمک کنند و آنها را در این امر یاری کنند.
این سایت ها در قبال این خدمات مول دریافت میکنند و مبلغ پرداختی دختران نسبت به مدت زمان اجاره فرق میکند و در کل زمان سفر تمام هزینه ها از جمله خورد و خوراک برعهده دختر است!

رواج اجاره شوهر بین دختران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: