مد شدن خودزنی برای گرفتن دیه از بیمه

مد شدن خودزنی برای گرفتن دیه از بیمه

خودزنی برای گرفتن دیه از بیمه یکی از پدیده هایی است که به تازگی مد شده است برخی ها برای گرفتن دیه از بیمه با اسپری بی حس کننده دست یا پای خود را میشکنند و بعد با رجوع به بیمه وانمود میکنند که با صاحب خودرو تصادف کرده اند و به این صورت از بیمه پول دریافت میکنند رئیس پزکشی قانونی گفت تشخیص اینکه چه کسی خودزنی کرده است کار واقعا دشواری است و متاسفانه این کار در بین مردم بسیار افزایش یافته است.

خودزنی برای دریافت بیمه

مد شدن خودزنی برای گرفتن دیه از بیمه

تصادف ساختگی برای گرفتن پول از بیمه ماشین

رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور با اشاره به شیوع خودزنی در سراسر کشور برای دریافت دیه گفت: برخی به عناوین مختلف برای دریافت دیه صحنه‌سازی می‌کنند؛ که بیشترین صحنه‌سازی‌ها مربوط به تصادف ساختگی یا خودزنی است. کار برخی از این افراد قابل تشخیص است که به بیمه نیز اعلام می‌کنیم.

احمد شجاعی؛ رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور در رابطه با اقدام به خود زنی، تصادف ساختگی وحتی اره کردن استخوان ترقوه برخی برای دریافت دیه بیان داشت: آمار در این زمینه نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. خودزنی در تمامی استان‌ها وجود دارد و مختص به استان خاصی نیست.

او تاکید کرد که برخی به عناوین مختلف برای دریافت دیه صحنه‌سازی می‌کنند؛ که بیشترین صحنه‌سازی‌ها مربوط به تصادف ساختگی یا خودزنی است. کار برخی از این افراد قابل تشخیص است که به بیمه نیز اعلام می‌شود.

مد شدن خودزنی برای گرفتن دیه از بیمه

رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور در پاسخ به این سوال که آمار دقیق اقدام به خودزنی برای دریافت بیمه چه رقمی است، تصریح کرد: آمار سازمان پزشکی قانونی در این زمینه مربوط به کسانی است که در معاینات انجام شده توسط پزشکان این سازمان عمدی بودن صدمه‌شان قابل تشخیص است و همین افراد نیز جزو آمار اعلام می‌شود، بنابراین نمی‌توان گفت؛ آمار اعلام‌شده دقیق است، چرا که باید بیشتر از این رقم باشد.

شجاعی در ادامه تاکید کرد: فرد آسیب‌دیده زمانی که به پزشکی قانونی مراجعه می‌کند؛ توسط کارشناسان بطور دقیق بررسی می‌شود و اگر کارشناسان متوجه شوند که مصدومیت او ساختگی بوده است به بیمه نیز اعلام می‌شود.

رییس سازمان پزشکی قانونی کل کشور تاکید کرد که بیشتر جمعیت افرادی که خودزنی می ‌کنند را مردان تشکیل می‌دهند؛ افرادی که با زدن اسپری یا تزریق مواد بی‌حس‌کننده، دست یا پای خود را بی‌حس کرده و سپس اقدام به شکستن استخوان خود می‌کنند تا دیه دریافت کنند.

مد شدن خودزنی برای گرفتن دیه از بیمه

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: