مراحل ساخت درختان کریسمس را ببینید + تصاویر

مراحل ساخت درختان کریسمس را ببینید + تصاویر

کارگاه ساخت درختان کریسمس

مجله مراحم : با نزدیک شدن به پایان سال میلادی ۲۰۱۶ مردم در سراسر جهان برای برپایی بهتر کریسمس تلاش می‌کنند.
 
 
 با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۱۶میلادی مردم در سراسر جهان به فکر جشن کریسمس افتاده و لوازم مورد نیاز را خریداری می‌کنند. در استان ژجیانگ چین یکی از بزرگترین کارگاه‌های ساخت درختان کریسمس قرار دارد.
 
در این کارگاه مهاجران کم‌درآمد که غالبا از روستاهای اطراف وارد این شهر می‌شوند به عنوان نیروی کار مشغول فعالیت می‌شوند.
 
این کارگاه بزرگ مدعی است که اگر از تمام توان خود استفاده کند می‌تواند ۶۰درصد نیاز بازار را قبل از کریسمس برطرف کند.
 

 ساخت درختان کریسمس در چین

 
مراحل ساخت درختان کریسمس , ساخت درختان کریسمس در چین , جشن کریسمس , کارگاه ساخت درختان کریسمس
مراحل ساخت درختان کریسمس , ساخت درختان کریسمس در چین , جشن کریسمس , کارگاه ساخت درختان کریسمس
 
مراحل ساخت درختان کریسمس , ساخت درختان کریسمس در چین , جشن کریسمس , کارگاه ساخت درختان کریسمس
مراحل ساخت درختان کریسمس , ساخت درختان کریسمس در چین , جشن کریسمس , کارگاه ساخت درختان کریسمس
 
مراحل ساخت درختان کریسمس , ساخت درختان کریسمس در چین , جشن کریسمس , کارگاه ساخت درختان کریسمسر
مراحل ساخت درختان کریسمس , ساخت درختان کریسمس در چین , جشن کریسمس , کارگاه ساخت درختان کریسمس
 
کارگاه ساخت درختان کریسمس +تصاویر
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: