مراسم آب تنی مختلط در ژاپن (تصاویر)

ژاپنی ها با آب یخ به استقبال سال نو می روند

مجله مراحم؛  ژاپن از کشورهایی است که علیرغم مدرن شدن و پیشرفت های سریع و وسیع صنعتی، همچنان برخی از آداب و رسوم دیرینه خود را حفظ کرده است. برخی از این رسوم مانند طب سوزنی و گیاهی ژاپن در دنیا نیز مطرح است.

امروز بنا داریم با رسمی در ژاپن آشنا شویم که در آستانه سال نو میلادی انجام می شود. حمام آب یخ!! آنهم قبل از شروع ژانویه (مصادف با دی ماه)؛ حتی فکر کردن به این شیوه حمام کردن هم باعث می شود دندان ها بهم بخورند.

محال است سالی که شروعش با آب تنی با آب و یخ در فصل زمستان باشد را فراموش کنید.

عکس های مراسم آب تنی مختلط در ژاپن

آب تنی سال نو در ژاپن,عکس حمام مختلط ژاپنی ها در آب یخ
عکس حمام مختلط ژاپنی ها در آب یخ , آب تنی سال نو در ژاپن
عکس حمام مختلط ژاپنی ها در آب یخ ,آب تنی مختلط ژاپنی ها
عکس حمام مختلط ژاپنی ها در آب یخ ,آب تنی مختلط ژاپنی ها
عکس حمام مختلط ژاپنی ها در آب یخ ,آبتنی سال نو ژاپن
عکس حمام مختلط ژاپنی ها در آب یخ , آبتنی سال نو ژاپن
عکس حمام مختلط ژاپنی ها در آب یخ ,آب تنی مختلط ژاپنی ها
عکس حمام مختلط ژاپنی ها در آب یخ , آب تنی مختلط ژاپنی ها

عکس حمام مختلط ژاپنی ها در آب یخ ,مراسم آب تنی مختلط در ژاپن (تصاویر)

شروع سال نو با آب یخ در ژاپن,عکس حمام مختلط ژاپنی ها در آب یخ
عکس حمام مختلط ژاپنی ها در آب یخ ,شروع سال نو با آب یخ در ژاپن
حمام آب سرد ژاپنی ها
حمام آب سرد ژاپنی ها
استخر مختلط ژاپن
استخر مختلط ژاپن

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: