مراسم ازدواج چگونه شروع شد؟

رسم ازدواج به تاریخ اولیه زندگی انسان برمیگردد و از سه مرحله گذشته است. اولین مرحله آن ازدواج به وسیله اسارت بود. انسانهای اولیه به سادگی زنانی را که بعنوان همسری میخواستند میدزدیدند. سپس ازدواج قراردادی یا خریداری به وجود آمد. عروس را مرد میخرید. بالاخره ازدواج، با عشق دو طرفه شروع شد.

ولی حتی امروزه نیز ازدواجهایی از نوع ازدواجهای دوگانه که اشاره شد داریم. « دست به دست دادن عروس» یادگار زمانیست که عروس فی الواقع فروخته میشد. «ساق دوش» داماد بازمانده رسمی قدیمی است که جنگجویی مسلح بر رفیق خود در قبیله انسان اولیه، کمک میکرد تا عروس خود را برباید و با خویش ببرد. ماه عسل نیز منحصرا یادگار هنگامی است که داماد مجبور بود عروس ربوده شده خود را آنقدر پنهان سازد تا خویشاوندانش از جستجوی او خسته شوند!

امروزه ما ازدواج میکنیم بدون آنکه متوجه باشیم که همان آیین و مراسم قدیمی را به کار میبریم. مثلا کابین یا صداق همانست که وقت عروسی در بین آنگلوساکسونها مرسوم بوده و عبارت بوده از پول، اسب، یا رمه که داماد آنرا بعنوان وجه الضمان خرید عروس به پدر عروس میداد. البته، وقتی به رسوم ازدواج بنگریم، بسیاری از آنها را میتوان دنبال کرد تا به معنای قدیم آنها که فراموش شده است رسید. بعنوان مثال، یک چیز آبی که عروس بایستی بپوشد از قوم اسرائیل گرفته شده است.  در آن زمان به عروسها گفته میشد که در روی لباس خود نواری آبی رنگ نصب کنند چون رنگ آبی، علامت خلوص عشق و وفاداری بود.

وقتی میپرسیم، چه کسی این زن را به این مرد داد؟ در حقیقت به زمانی برمیگردیم که عروس خریداری میشد. همچنین رسم همراهی «ینگه» با عروس مربوط به زمان رومیان میشود که بایستی ده نفر شاهد در مراسم جشن ازدواج شرکت کنند. چرا تعقیب کالسکه عروس و داماد را رد و بدل مینمایند؟ این نشان دهنده آن بود که اختیار و قدرت رد و بدل گشته است. بنابراین مبادله کفش علامت این است که پس از این همسر بیش از پدر حق و اختیار درباره زن دارد. این رسم نه فقط در اغلب نقاط دنیا دیده شده است، بلکه مربوط به زمانهای خیلی قدیم نیز میشود.

منبع:مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: