تصاویر: مراسم افتتاحیه فیلم «مستانه» با حضور مهناز افشار

مجله مراحم: مراسم افتتاحیه فیلم مستانه با حضور عوامل و جمعی از هنرمندان مطرح کشور در سینما آفریقا برگزار شد.

 

http://www.caffecinema.com/new/media/k2/items/cache/9bcb78848cb72a832be92098a032ad26_XL.jpg

http://www.caffecinema.com/new/images/mohsen/51/mastane-03_2.JPG

http://www.caffecinema.com/new/images/mohsen/51/mastane-05_2.JPGhttp://www.caffecinema.com/new/images/mohsen/51/mastane-06.JPGhttp://www.caffecinema.com/new/images/mohsen/51/mastane-07.JPGhttp://www.caffecinema.com/new/images/mohsen/51/mastane-08.JPGhttp://www.caffecinema.com/new/images/mohsen/51/mastane-17.JPGhttp://www.caffecinema.com/new/images/mohsen/51/mastane-14.JPGhttp://www.caffecinema.com/new/images/mohsen/51/mastane-13.JPG

http://www.caffecinema.com/new/images/mohsen/51/mastane-21.JPGhttp://www.caffecinema.com/new/images/mohsen/51/mastane-22.JPGhttp://www.caffecinema.com/new/images/mohsen/51/mastane-26.JPGhttp://www.caffecinema.com/new/images/mohsen/51/mastane-32.JPG

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: