مراسم به جان هم انداختن گاوها (تصاویر)

جشنواره آیینی نزاع گاوهای وحشی هر ساله در نپال برگزار می شود.
 
 
 
 

Reuters

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: