تشییع شهدای حله در اهواز (تصاویر)

مراسم تشییع شهدای حله در اهواز

مراسم تشییع شهدای حادثه انفجار تروریستی حله عراق صبح امروز چهارشنبه با حضور پرشور مردم استان خوزستان در اهواز برگزار شد.

 

مراسم تشییع شهدای حله,تشییع,تشییع زائران کشته شده در عراق
مراسم تشییع شهدای حله,تشییع,تشییع زائران کشته شده در عراق
مراسم تشییع شهدای حله,تشییع,تشییع زائران کشته شده در عراق
مراسم تشییع شهدای حله,تشییع,تشییع زائران کشته شده در عراق
مراسم تشییع شهدای حله,تشییع,تشییع زائران کشته شده در عراق
مراسم تشییع شهدای حله,تشییع,تشییع زائران کشته شده در عراق
مراسم تشییع شهدای حله,تشییع,تشییع زائران کشته شده در عراق
مراسم تشییع شهدای حله,تشییع,تشییع زائران کشته شده در عراق

مراسم تشییع شهدای حله در اهواز

مراسم تشییع شهدای حله,تشییع,تشییع زائران کشته شده در عراق
مراسم تشییع شهدای حله,تشییع,تشییع زائران کشته شده در عراق
مراسم تشییع شهدای حله,تشییع,تشییع زائران کشته شده در عراق
مراسم تشییع شهدای حله,تشییع,تشییع زائران کشته شده در عراق

مراسم تشییع شهدای حله,تشییع,تشییع زائران کشته شده در عراق

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: