مراسم جشن تأسیس حماس در غزه + تصاویر

مراسم جشن تأسیس حماس در غزه + تصاویر

جشن سالروز تأسیس حماس

مجله مراحم : ده‌ها هزار فلسطینی در راهپیمایی بیست‌ونهمین سالروز تاسیس جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در غزه مشارکت داشتند.
 
شرکت کنندگان در این راهپیمایی پرچم های مشکی توحید و پرچم های حماس را بدست گرفته و شعارهایی در حمایت از این جنبش سرداده و بر ادامه مقاومت در برابر اشغالگران صهیونیست تاکید کردند

 

 جشن سالروز تأسیس  جنبش مقاومت اسلامی

 
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
 
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
جشن سالروز تأسیس حماس , سالروز تأسیس حماس جنبش مقاومت , اسلامی فلسطین جشن حماس در غزه
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: