مراسم ختم تولید ملی +عکس

مراسم ختم تولید ملی به مناسبت تعطیل شدن کارخانه های کشور در دانشگاه آزاد برگزار شد.

مراسم ختم تولید ملی

به مناسب تعطیل شدن کارخانه های قدیمی و بزرگ کشورمان عده از دانشجویان با برگزاری مراسم نمادین به عنوان مراسم ختم تولید ملی اعتراض خود رو به این اتفاق ها بیان کردند.

در طی سال های گذشته کارخانه ای برای اشتغال زایی جوانان تاسیس نشده که چرخه اقتصادی کشورمان را رونق ببخشند حال علاوه بر اینکه کارخانه ای تاسیس نمیشود کارخانه های بزرگ و قدیمی نیز تعطیل شده اند! بدون شکم با تعطیلی کارخانه های کشور ناچار خواهیم بود که واردات را بیشتر کنیم و فقط سرمایه های کشور را از دست بدهیم.

تعدادی از دانشجویان دانشگاه آزاد با برگزاری مراسمی نمادین، مراسم ختم تولید ملی را بر پا کرده و خرمای آن را هم خوردند.

این مراسم در پی تعطیلی کارخانه‌های قدیمی ارج ، ایرانا، آزمایش، ایستک، پارس الکتریک، روغن نباتی جهان در این دانشگاه برگزار شده بود.

 خرمای ختم تولید ملی

مراسم ختم تولید ملی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: