شستن پای پدر و مادر در مدارس در اندونزی +تصاویر

شستن پای پدر و مادر در مدارس در اندونزی برای احترام به والدین برگزار شد.

شستن پای پدر و مادر در مدارس

رسم جالب و پسندیده ای در کشور اندونزی وجود دارد که در مورد احترام و حرمت گذاشتن
به پدر و مادر است و به نوعی احترام به مقام والای والدین است.

رسم شستشوی پای مادر در مدارس اندونزی

شستن پای پدر و مادر در مدارس,شستن پای مادر
در مدارس اندونزی مراسمی به نام شستن پای مادر وجود دارد که همه ساله برگزار می شود
و دانش آموزان در این روز پای مادرشان شستشو می دهند.

شستن پای پدر و مادر در مدارسعکسی از شستن پای مادر توسط دانش آموزان

همه ساله این رسم خوب و پسندیده در تمام مدارس این کشور بر پا می شود و مادران
به مدارس فرزندان خود آمده و پاهای خود را به سپردن به دستان پر مهر بچه ها احترام و اوج سپاس را دریافت می کنند.
بیشتر مادران در این مراسم احساساتی شده و گریه می کنند.
با این مراسم در مدارس به دانش آموزان درس احترام به مقام مادر و والدین می دهند

آموزش شستن پای مادر در مدارس اندونزی

و به آنها آموزش می دهند که در هر مقام و هر جایگاهی باشید باید به والدین احترام گذاشته و خاک پای مادر باشید.
شستن پای مادر و یا احترام به والدین در هر کشور متفاوت است و در هند نیز در مقام پای
پدر و مادر سجده کرده و دست به پای انها کشیده و می بوسند.
مراسم پا شویان در کشور کره جنوبی نیز برگزار می شود که در این مراسم هم پدر و
هم مادر هر دو شرکت می کنند.
در قران نیز توصیه زیادی به احترام به پدر و مادر شده است که از هر عبادتی مهم تر است.
مقام و سواد و هر جایگاهی که فرزندان به آن برسند دلیل بر بی احترامی به مادران نیست.

شستن پای پدر و مادر در مدارس در اندونزی +تصاویر

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: