مراقب نمك هاي زندگيتان باشيد…

روزگار غريبي است…

نمكدان را كه پُر ميكني توجهي به ريختن نمك ها نداري… اما زعفران را كه ميسابي به دانه دانه اش توجه ميكني..!!

حال آنكه بدون نمك هيچ غذايي خوشمزه نيس ولي بدون زعفران ماهها و سالها ميتوان آشپزي كرد و غذا خورد!

مراقب نمك هاي زندگيتان باشيد..! ساده و بي ريا و هميشه دٓمـِـ دست..! كــه اگر نباشند واي بر سفره زندگي!!

مراقب نمک زندیگتان باشید,نمک زندگی,نمکدان زندگی,متن های عاشقانه,متن های فلسفی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: