مردم در حال تماشای مناظره تلویزیونی (تصاویر)

مردم در حال تماشای مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری

عصر جمعه ۱۵ اردیبهشت دومین مناظره شش نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با موضوع سیاسی – فرهنگی میان مصطفی میرسلیم، اسحاق جهانگیری، محمدباقر قالیباف، مصطفی هاشمی‌طبا، حسن روحانی و ابراهیم رئیسی برگزار شد.

مردم در حال تماشای مناظره

مردم در حال تماشای مناظره

مردم در حال تماشای مناظره تلویزونی نامزدهای ریاست جمهوری

مردم در حال تماشای مناظره

مردم در حال تماشای مناظره تلویزونی نامزدهای ریاست جمهوری

مردم در حال تماشای مناظره

مردم در حال تماشای مناظره تلویزونی نامزدهای ریاست جمهوری

مردم در حال تماشای مناظره

مردم در حال تماشای مناظره تلویزونی نامزدهای ریاست جمهوری

مردم در حال تماشای مناظره 
تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری
مردم در حال تماشای مناظره 
 تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
مردم در حال تماشای مناظره 
 تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
مردم در حال تماشای مناظره 
 تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
مردم در حال تماشای مناظره 
 تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
مردم در حال تماشای مناظره
تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری  
مردم در حال تماشای مناظره 
تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری  
مردم در حال تماشای مناظره 
تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری  
مردم در حال تماشای مناظره 
تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری  
مردم در حال تماشای مناظره 
تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری  
 
مردم در حال تماشای مناظره 
تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری  
مردم در حال تماشای مناظره 
تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری  
مردم در حال تماشای مناظره
تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری  
 
مردم در حال تماشای مناظره 
تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری  
مردم در حال تماشای مناظره 
 تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
مردم در حال تماشای مناظره 
 تصاویری از استقبال مردم از دومین مناظره تلویزیونی نامزدهای دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
مردم در حال تماشای مناظره

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: