مردی دماغ همسرش را گاز گرفت و خورد! +عکس

مردی که بینی همسرش را با دندان کَند!+عکس

یک مرد هندی پس از آن که نتوانست از خانوادۀ همسرش باج گیری کند، با حمله به او بینی اش را گاز گرفت و قسمتی از آن را خورد.

 راج کوماری دختر ۲۱ سالۀ هندی، دو سال قبل با همسر ۲۳ ساله اش ازدواج کرد و سال گذشته از او جدا شد.

راج می گوید همسرش از ابتدای ازدواج از خانوادۀ او در خواست مبالغ زیادی پول و خرید موتورسیکلت لوکس داشت و به رغم آن که دختر جوان بعد از مدتی برای فرار از آزار و اذیت های همسر و کتک هایی که از خانوادۀ او می خورد به منزل پدرش در شهر دیگری رفته بود، اما مزاحمت های مرد جوان پایانی نداشت.

مردی که بینی همسرش را با دندان کَند!+عکس

مردی که بینی همسرش را گازگرفتمردی که بینی همسرش را با دندان کَند!+عکس  یک مرد هندی پس از آن که نتوانست از خانوادۀ همسرش باج گیری کند، با حمله به او بینی اش را گاز گرفت و قسمتی از آن را خورد. و کَند!+عکس

راج که توسط خانوادۀ همسرش از ادامه تحصیل منع شده بود، پس از بازگشت به منزل پدری، به ادامۀ تحصیل پرداخت اما همسرش در یک روز ناگهان سر راه او سبز شد و با حمله به وی قسمتی از بینی اش را با دندان کند و خورد.

مرد جوان علت این اقدام خویش را خودداری همسرش از بازگشت به منزل عنوان کرده است.

مردی دماغ همسرش را گاز گرفت و خورد! +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: