مردی که برق او را نمیگیرد + تصاویر

مردی که برق او را نمیگیرد

مردی که برق او را نمیگیرد و هیچ آسیبی به وی نمیرسد و دچار برق گرفتگی نمیشود.

مرد هندی سیم برق را با وصل کردن به دهانش آن را از بدنش عبور میدهد و با این کار احساس گرسنگی خود را برطرف میکند.

این مرد که بکومار نام دارد می تواند سیم برق لخت را با دندان هایش بگیرد و ۱۱۰۰ ولت برق را از بدنش عبور دهد.

این مرد ادعا کرده که هر زمان احساس گرسنگی می کند و در خانه غذا نخورده است سیم های برهنه را در دهانش نگه می دارد و در عرض نیم ساعت احساس رضایت می کند.

مردی که برق او را نمیگیرد,مرد برقی مردی که برق او را نمیگیرد,مرد برقی مردی که برق او را نمیگیرد,مرد برقی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: