مردی که زنش نماز نمیخواند (داستان)

مردی که زنش نماز نمیخواند ، داستان جالب درباره نماز

روزي مردي خدمت عالمی رسيد و گفت: همسر من نماز نمي‌خواند. چه كار كنم؟

عالم گفت: درباره فضيلت‌هاي نماز برايش بگو، بگو كه چقدر نماز بر روح انسان تاثير مثبت دارد.

مرد گفت: گفته‌ام، خيلي هم زياد، ولي بي‌فايده است.

عالم گفت: وعده‌ خدا را در مورد بهشت و نعمت‌هاي آن برايش بازگو كن. بگو كه در صورت خواندن نماز واقعي چه چيزهايي در بهشت در اختيار او خواهد بود.

مرد گفت: گفته‌ام! خيلي هم اغراق كرده‌ام. ولي بي‌فايده است.

عالم گفت: از هول و وحشت جهنم و سختي‌هايي كه در صورت نخواندن نماز به او وارد مي‌شود، برايش بگو.

مرد گفت: گفته‌ام، خيلي هم زياد، ولي باز هم بي‌فايده است!

عالم متفکرانه گفت: پس حرف حسابش چيست؟

مرد پاسخ داد: هيچي! مي‌گه تو بخون تا منم بخونم!!

مردی که زنش نماز نمیخواند

مردی که زنش نماز نمیخواند

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: