مرد حسود زنش را با نفت آتش زد ! + تصاویر

مرد حسود زنش را با نفت آتش زد ! + تصاویر

بلایی که مرد حسود سر زنش آورد

مرد تایلندی زنش را به خاطر حسادت با نفت آتش زد

مجله مراحم : نِدنافا نوآنخول ۲۶ ساله اهل تایلند می گوید: همسر من بسیار خشن، حسود و متعصب است، بین ما جر و بحثی پیش آمد که در پی آن وقتی که من در حال آشپزی بودم، شوهرم روی من نفت ریخت و مرا به آتش کشید، من فریاد می زدم و همسایه ها برای کمک به من آمدند و پس از خاموش کردن شعله های آتش، مرا به بیمارستان بردند، واقعا دردی که از سوختگی می کشیدم غیر قابل تحمل بود.

عمل های پیوند پوست متعددی در ناحیه اطراف دهان او انجام گرفت، همچنین فک، انگشتان، گردن، بازوهای او به شدت آسیب دیده بودند. ندنافا برای هزینه های پزشکی درخواست کمک کرده ، زیرا همسرش فعلا در زندان است و خودش هم با توجه به شرایط جسمانی فعلی، نمی تواند کار کند.
گفتنی است؛ نِدنافا یک فرزند ۶ ساله به نام لومی دارد.

نِدنافا نوآنخول ۲۶ ساله اهل تایلند

 
سوزاندن زن با نفت , آتش زدن همسر به خاطر حسادت
سوزاندن زن با نفت , آتش زدن همسر به خاطر حسادت
 
سوزاندن زن با نفت , آتش زدن همسر به خاطر حسادت
سوزاندن زن با نفت , آتش زدن همسر به خاطر حسادت
 
سوزاندن زن با نفت , آتش زدن همسر به خاطر حسادت
سوزاندن زن با نفت , آتش زدن همسر به خاطر حسادت
 
سوزاندن زن با نفت , آتش زدن همسر به خاطر حسادت
سوزاندن زن با نفت , آتش زدن همسر به خاطر حسادت
 
سوزاندن زن با نفت , آتش زدن همسر به خاطر حسادت
سوزاندن زن با نفت , آتش زدن همسر به خاطر حسادت

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: