افشاگری دختر مردی که ادعا میکرد خداست ! + تصاویر

افشاگری دختر مردی که ادعا میکرد خداست ! + تصاویر

مردی که ۳۰ سال ادعا میکرد خداست !

بازداشت مردی که ۳۰ سال ادعا میکرد خداست!!

زن جوان در نهایت توانست از چنگ مردی که خود را خدای گروهی فریب خورده می نامید فرار کند. بازجویی ها پرده از رفتار زشت و تعرضات در میان این گروه را فاش کرد.

بازداشت مردی که ادعا می کرد خداست

افشاگری های زن جوان از فریبکاری های پدرش مردی را که ادعا میکرد خدا است به دام انداخت. او در مصاحبه با خبرنگار دیلی میل گفت :پدرم سی سال با شستشوی مغزی مرا فریب داد و گفت که خدا است. این مرد رهبر فرقه ای در لندن بوده است و با حرفهای عجیب و غریب ذهن بسیاری را شستشو داده بود. 

مردی که ادعا می کرد خداست , ادعای خدایی مرد , دختر مردی که ادعای خدایی داشت , عکس مرد دیوانه ای مدعی خدایی , مردی با ادعای خدایی
مردی که ادعا می کرد خداست , ادعای خدایی مرد , دختر مردی که ادعای خدایی داشت , عکس مرد دیوانه ای مدعی خدایی , مردی با ادعای خدایی

فرار دختر مردی که ادعای خدایی داشت

“مورگان دیویس” در توصیف خاطرات دردناک دوران کودکی اش به اعتقادات عجیبی اشاره کرد که توسط پدرش به منتقل شده بود.

پدرم به من گفته بود اگر از خانه فرار کنم رعد و برق مرا خواهد کشت. من تمام زمان دلتنگی با شیر آب حمام خانه صحبت می کردم. درست مثل یک انسان دیوانه توالت را در آغوش گرفته و شیر آب را می بوسیدم چرا که با صحبت های بی اساس پدرم تبدیل به یک انسان نادان شده بودم.

 

 مردی که ادعا می کرد خداست , ادعای خدایی مرد , دختر مردی که ادعای خدایی داشت , عکس مرد دیوانه ای مدعی خدایی  , مردی با ادعای خدایی
مردی که ادعا می کرد خداست , ادعای خدایی مرد , دختر مردی که ادعای خدایی داشت , عکس مرد دیوانه ای مدعی خدایی , مردی با ادعای خدایی

این زن که سی سال مثل یک پرنده داخل قفس تحت سلطه پدرش زندگی می کرد در نهایت توانست از خانه فرار کننداما وقتی دنیای بیرون را دید متوجه واقعیت ها شد.

او درست مثل یک کودک شش ساله که برای اولین بار با رفتن به مدرسه وارد اجتماع می شود از دنیای بیرون هیچ نمیدانست. تا آن روز از عمرش یک پزشک و یا یک مربی را ملاقات نکرده بود و مدام با باورهایی مثل وقوع زلزله و بلایای طبیعی توسط پدرش دچار ترس و استرس می شده است.

 مردی که ادعا می کرد خداست , ادعای خدایی مرد , دختر مردی که ادعای خدایی داشت , عکس مرد دیوانه ای مدعی خدایی  , مردی با ادعای خدایی
مردی که ادعا می کرد خداست , ادعای خدایی مرد , دختر مردی که ادعای خدایی داشت , عکس مرد دیوانه ای مدعی خدایی , مردی با ادعای خدایی

عکس مرد دیوانه ای که ادعا می کرد خداست

“بالاکریش نان ” مرد فریبکاری که با شستشوی مغزی گروهی که دخترش هم جزو انها بوده است خود را خدا می خوانده و از انها به هر نحوی سوء استفاده می کرده است . این مرد گروهی را با صحبت های خرافه فریب داده بود که با فرار دخترش از خانه شناسایی و دستگیر شد. در بازجویی های انجام شده از این مرد فریبکار و افرادی که تحت سلطه او جدا از دنیای بیرون زندگی می کردند رفتارهای زشت و تعرضات جنسی بسیاری فاش شد.

این مرد به ۲۳ سال زندان محکوم شد.

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: