مرد نگرانی ها از سازمان ملل خداحافظی کرد ! + تصاویر

مرد نگرانی ها از سازمان ملل خداحافظی کرد ! + تصاویر

خداحافظی مرد ابراز نگرانی ها از سازمان ملل! + تصاویر

جلسه تودیع بان‌کی‌مون

 

مجله مراحم : جلسه تودیع بان‌کی‌مون ، دبیرکل سازمان ملل و معارفه آنتونیو گوترش به سمت دبیر‌کل جدید سازمان ملل برگزار شد. آنتونیو گوترش سوگند رسمی را به جا آورد تا در جایگاه دبیر کل سازمان ملل قرار گیرد.

عکس جلسه تودیع بان‌کی‌مون , عکس دبیرکل جدید سازمان ملل , سوگند رسمی نتونیو گوترش , سازمان ملل
عکس جلسه تودیع بان‌کی‌مون , عکس دبیرکل جدید سازمان ملل , سوگند رسمی نتونیو گوترش , سازمان ملل
عکس جلسه تودیع بان‌کی‌مون , عکس دبیرکل جدید سازمان ملل , سوگند رسمی نتونیو گوترش , سازمان ملل
عکس جلسه تودیع بان‌کی‌مون , عکس دبیرکل جدید سازمان ملل , سوگند رسمی نتونیو گوترش , سازمان ملل
عکس جلسه تودیع بان‌کی‌مون , عکس دبیرکل جدید سازمان ملل , سوگند رسمی نتونیو گوترش , سازمان ملل
عکس جلسه تودیع بان‌کی‌مون , عکس دبیرکل جدید سازمان ملل , سوگند رسمی نتونیو گوترش , سازمان ملل
عکس جلسه تودیع بان‌کی‌مون , عکس دبیرکل جدید سازمان ملل , سوگند رسمی نتونیو گوترش , سازمان ملل
عکس جلسه تودیع بان‌کی‌مون , عکس دبیرکل جدید سازمان ملل , سوگند رسمی نتونیو گوترش , سازمان ملل
عکس جلسه تودیع بان‌کی‌مون , عکس دبیرکل جدید سازمان ملل , سوگند رسمی نتونیو گوترش , سازمان ملل
عکس جلسه تودیع بان‌کی‌مون , عکس دبیرکل جدید سازمان ملل , سوگند رسمی نتونیو گوترش , سازمان ملل

جلسه تودیع بان‌کی‌مون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: