مرز شب و روز از پشت دوربین های ناسا

 

 تصویر ناسا از مرز بین شب و روز که به شکل یک نخ است را مشاهده می کنید. 
 
 
تصویر ناسا از مرز بین شب و روز (+ عکس)
 
http://www.miyanali.com/usr/mavi/gal91.jpg
 
http://www.asriran.com/files/fa/news/1389/8/22/156021_201.jpg
 
 
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: