مرسی که گم شدی

یه شانه داشتم که خیلی ازش راضی نبودم…
زیادی بزرگ و خشن بود ولی به هر حال ازش استفاده میکردم…
چند وقت پیش رفتم سفر، از سفر که برگشتم دیدم شانه نیست…
توو اتاق هتل جا گذاشته بودمش…
رفتم یه شونه دیگه خریدم…
این یکی خیلی بهتر بود خوش دست بود اندازه اش مناسب تر بود خیلی از خریدش راضی بودم…
چند روز پیش که کوله پشتیمو می گشتم شانه قبلیم توو یکی از جیباش پیدا شد…
یه نگاهی بهش انداختم…
بد شکل تر و نامناسب تر از قبل به نظر میومد…
با خودم فکر کردم اگر این شانه گم نشده بود ازش همچنان استفاده میکردم و به فکر خریدن یه شانه جدید نمی افتادم…
بهش گفتم مرسی که گم شدی….
 

گاهی،حذف کردن برخی آدمها از زندگیتان

جا را برای آمدن آدمهای بهتر باز میکند…

 

دیلت,حذف

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: