مرغی که شبیه پنگوئن راه میرود + عکس

کشاورز چینی در مزرعه خود مرغی دارد که فکر می‌کند پنگوئن است و به همین علت همانند پنگوئنها به صورت قائم راه می‌رود. این مرغ  در یک مرزعه واقع در “ژیانگسو” در شرق چین زندگی می‌کند.

مرغی که فکر میکند پنگوئن است+عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: