مزرعه های دانه های کلزا در چین+تصاویر

روغن کلزا به دلیل حضور اسیدهای چرب اشباع نشده و فاقد کلسترول از کیفیت تغذیه ای بالایی برخوردار است و بین ارقام و در شرایط مختلف تنوع زیادی در ترکیب اسیدهای چرب آن مشاهده می شود. برخی از انواع کلزا که در گروه کانولا قرار دارند دارای کمتر از ۳۰ میکرومول گلوکوزینولات در هر گرم کنجاله بوده و روغن دانه آنها دارای مقدار زیادی اسیدهای چرب غیر اشباع و حدود ۲ درصد یا کمتر دارای اسید اروسیک می باشند و روغن آنها به صورت خوراکی مصرف می شود.

http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5258/large/5rah1tlh1X.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5258/large/i6fpKgtuCY.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5258/large/S5HYgP3Nuf.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5258/large/F3DT2JhzXq.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5258/large/7tmdu4QETV.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5258/large/VCmbBPMgyn.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5258/large/1PNSsL4xiO.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5258/large/ifIiqh3Dox.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5258/large/E04jSogXyK.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5258/large/quGk1MDbVy.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5258/large/1d7b7vFX2H.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5258/large/pTJq9eLNFL.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201206/tpn5258/large/oDXTTrh4MK.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: