مسابقات جنگاندن سگ ها در ایران +تصاویر

مسابقات جنگاندن سگ ها در ایران و تصاویر نبرد خونین سگها را در ادامه ببینید.

مسابقات جنگاندن سگ ها

حتما تا به حال خبرها و تصاویر جنگ سگ ها را در کشورهای جهان شنیده اید
که با به جان هم انداختن سگ های وحشی و شکاری به تماشای آنها مینشینند
برای برد سگ های خود شرطبندی میکنند مسابقه ای بی رحمانه که در آن ده ها
سگ به دلیل جراحت و خونریزی های شدید جان خود را از دست میدهند این نوع
مسابقات البته در کشورهای اسلامی همچون ایران و افغانستان ممنوع میباشد
ولی با این وجود باز هم این مسابقات به صورت مخفیانه برگزار مشود.

مسابقات جنگاندن سگ ها

اما میخوایم امروز ما را با مسابقات جنگ سگ در کشورمان اشنا کنیم که
همانطور که گفتیم به صورت مخفیانه و غیرقانونی برگزار میشود در این مطلب
تصاویری که اماده نموده ایم مربوط به جنگ سگها در اطراف شهر زنجان است
که توسط صدها نفر برگزار شده است و که مشخص نیست از چه طریقی اطلاع
رسانی شده و این جمعیت زیاد به این مسابقه پای گذاشته اند.

البته این مسابقات در شهرهای مختلف کشور به صورت مخفیانه برگزار میشود
ولی تصاویری که به دست ما رسیده مربوط به حومه زنجان است.

تصاویر نبرد خونین سگها

مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگها

متاسفانه برخی افراد سودجو بانی اجرای این مسابقات هستند از صاحبان سگ مبالغی را دریافت میکنند و سگ های انها را در این مسابقه شرکت میدهند و سپس بر سر نبرد سگها شرط بندی میکنند که سگ هرکدام پیروز مسابقه شده پولی رد و بدل میشود .

لازم به ذکر است که عوامل نیروی انتظامی بارها با این برگزار کنندگان و همچنین شرکت کنندگان این مسابقات برخورد کرده از برگزاری چنین مسابقاتی جلوگیری کرده است ولی باز هم بانیان این مسابقات به صورت پنهانی این مسابقات را برگزار میکنند.

 تصاویر نبرد خونین سگها

مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهاشرطبندی با جنگیدن سگها مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهاشرطبندی با جنگیدن سگها مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهابه جان هم انداختن سگها برای شرطبندی مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهابه جان هم انداختن سگها برای شرطبندی مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهامسابقات جنگ سگ های شکاری مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهامسابقات جنگ سگ های شکاری مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهامسابقات جنگ سگ های شکاری مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهامسابقات جنگ سگ های شکاری مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهامسابقات جنگ سگ های شکاری مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهاجشنواره سگ های شکاری مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهاجشنواره سگ های شکاری مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهامسابقات جنگاندن سگ ها مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهاجشنواره سگ های شکاری مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهامسابقات جنگاندن سگ ها مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگهامسابقات جنگاندن سگ ها مسابقات جنگاندن سگ ها,تصاویر نبرد خونین سگها

مسابقات جنگاندن سگ ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: